2021, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlginç Fiyat Listeleri, Türkiye, Ücret Tarifeleri

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2021 Yılı Fiyat Tarifesi

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2021 Yılı Fiyat Tarifesi

BELGE TÜRÜ 2021 YILI ÜCRETİ
(TL)
Ruhsat /İzin
İlaç (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı Belgesi 5.900,00
İlaç (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı Belgesi 3.933,00
Devren Düzenlenen İlaç Ruhsatı Belgesi 14.757,00
Varyasyon İşlemlerine Bağlı Ruhsat Değişikliği Belgesi 14.757,00
Ruhsat (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Başvurusu -1 (Yeni etkin madde, Bilinen etkin madde, Bibliyografik başvuru, Son paragraf,Sabit Kombinasyon, Biyobenzer) 75.773,00
Ruhsat (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Başvurusu -2 (Bilgilendirilmiş muvafakatlı başvuru, Jenerik ) 45.464,00
Ruhsat (Yerli Üretilen Ürün ) Başvurusu -1 (Yeni etkin madde, Bilinen etkin madde, Bibliyografik başvuru, Son paragraf,Sabit Kombinasyonu, Biyobenzer) 63.144,00
Ruhsat (Yerli Üretilen Ürün ) Başvurusu -2 (Bilgilendirilmiş muvafakatlı başvuru, Jenerik) 37.886,00
Yurt Dışında Üretilen Ürüne Ait Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme  Başvurusu 5.900,00
Yerli Üretilen Ürüne Ait Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme  Başvurusu 3.933,00
Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu 2.259,00
Zayi Ruhsat Belgesi 4.477,00
Zayi Ruhsat Başvurusu Hariç Sertifikalı Ruhsata Geçiş Başvuru Bedeli 83,00
Bilimsel Tavsiye Bedeli 82.742,00
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırılmasından Sonraki İlk Satış İzni Başvurusu
(Her Bir Ambalaj Boyutu İçin)
1.143,00
İç-Dış Ambalajda Yapılacak Dizayn Değişiklikleri Başvurusu 480,00
Lisansör Firma Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu 480,00
Primer/Sekonder Ambalaj Tedarikçisinin Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu 480,00
Satış İzni Başvurusu (Yeni Ambalaj Boyutu, Devir Sonrası ve Varyasyona Bağlı Ruhsat Değişikliği Sonrası) 1.143,00
İthal İzinli Biyolojik Ürünler İçin Satış İzni Başvurusu (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin) 1.143,00
Ruhsatsız Biyolojik Ürünlerde Ruhsata Esas Analiz İçin Numune İthal İzni Başvurusu 1.143,00
Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
5.238,00
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
2.628,00
BY/BE Çalışmaları  İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
2.628,00
Gözlemsel İlaç Çalışmaları İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
2.628,00
Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
5.238,00
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.783,00
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.188,00
BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
1.188,00
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
1.188,00
Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
1.783,00
Biyoeşdeğerlik Sertifikası 253,00
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 105,00
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 105,00
BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
105,00
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
105,00
Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
105,00
Fiyat Degerlendirme Komisyonu Başvuru Ücreti 1.654,00
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu 7.131,00
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu 7.131,00
Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu 480,00
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 688,00
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi 688,00
Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 688,00
Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi 688,00
Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları 208,00
Ecza Deposu Ruhsatı 4.986,00
Nakil İşlemlerinde Ecza Deposu Ruhsatı 4.986,00
Ruhsat Yenileme Başvurusu 2.261,00
Kişiye Özgü Alerjen Ürün Başvurusu 1.637,00
İlaç Etkin Madde ve Yarı Mamüllerin Uyuşturucu veya Psikotrop Madde İçermediğine / Olmadığına Dair Gümrük Bilgilendirme Belgesi Ücreti 218,00
İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi İzin Belgesi Güncellemesi 497,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi Güncellenmesi 147,00
İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi  Mesul Müdürlük Belgesi Şerhi 498,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdür Belgesi Şerhi 99,00
Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi Şerhi/Güncellenmesi 147,00
Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdür Belgesi Şerhi 237,00
Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi Şerhi** 493,00
Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi Şerhi** 99,00
Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi Şerhi** 393,00
Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi Şerhi** 79,00
İlaç Aktif (Etkin) Madde İhracat Sertifikası Şerhi 48,00
Ecza Deposu Ruhsat Şerhi (Adres değişikliği, unvan değişikliği, aynı ilçe içi nakil işlemi vb şerhleri) 2.561,00
Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi Şerhi (Adres değişikliği, unvan değişikliği, soyadı değişikliği, aynı ilçe içi nakil işlemi vb şerhleri) 1.295,00
Fatura Şerhleri 480,00
BY/BE Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi Şerhleri (Yurtiçi) 196,00
Faz I Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi Şerhleri (Yurtiçi) 196,00
Seri Serbest Bırakma Yeri İzin Belgesi Güncellenmesi 529,00
Seri Serbest Bırakma Yeri Mesul Müdürlük  Belgesi Şerhi 496,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı 7.080,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı 787,00
Devren Düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı 2.825,00
Varyasyon işlemlerine Bağlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Değişikliği Belgesi 2.825,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı Başvurusu 1.416,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı Başvurusu 196,00
Devren Düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Başvurusu 706,00
Zayi Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat Belgesi 706,00
Ruhsatlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Tip IA, Tip IB, Tip II Başvurusu 480,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Yeni Başvuru Gerektiren Haller 480,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Primer/Sekonder Ambalaj Tedarikçisinin Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu 480,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Satış İzni 480,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Lisansör Firma Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu 480,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İç-Dış Ambalajda Yapılacak Dizayn Değişiklikleri Başvurusu 480,00
Ruhsat Yenileme Başvurusu 2.261,00
Sağlık Beyanı İzni Belgesi Ücreti 2.483,00
Sağlık Beyanı Başvuru Ücreti 828,00
İleri Tedavi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsat Belgesi (Ürün Çeşidi  Başına) 2.165,00
İleri Tedavi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsat Belgesi (Ürün Çeşidi Başına) 1.179,00
İleri Tedavi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsat Başvurusu (Ürün Çeşidi Başına) 688,00
İleri Tedavi Ürün (Yerli Üretilen Ürün)Ruhsat Başvurusu (Ürün Çeşidi Başına) 393,00
İleri Tedavi Ürünü Gümrük Geçiş Kayıt Belgesi (Hücresel Tedavilerde Hasta Başına Her Giriş Ve Çıkış İşlemi İçin Ayrı Ayrı ) 480,00
İleri Tedavi Ürün Ruhsat Yenileme Başvurusu 623,00
Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu 623,00
Zayi Ruhsat Belgesi 623,00
Değişiklik başvurusu (Her bir değişiklik için ayrı ayrı) 480,00
İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu 208,00
İhraç Amaçlı Ruhsat Belgesi 597,00
Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu 415,00
Ürünün Piyasada Olduğunu Gösteren Belge 208,00
Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin İlk İthalat İzni (Tıbbi Amaçlı Mama İthal İzni Verilmesi Amacıyla Kontrol Belgesi Onaylanması) 2.261,00
Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin İlk İmalat İzni 2.261,00
Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin Kontrol Belgesi Onayı (Tıbbi Amaçlı Mama İthal İzin Yenileme Başvurusunun Değerlendirilerek Kontrol Belgesinin Onaylanması) 480,00
Enteral Beslenme Ürünleri İçin İlk İthalat İzni (Enteral Beslenme Ürünlerine İlk İthal İzni verilmesi) 1.143,00
Enteral Beslenme Ürünleri İçin İlk İmalat İzni (Enteral Beslenme Ürünlerine İlk İmal İzni Verilmesi) 1.143,00
Enteral Beslenme Ürünleri İçin Kontrol Belgesi Onayı (Enteral Beslenme Ürünleri İthal İzin Yenilenmesi) 253,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Satış İzni Başvurusu 480,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Devir Başvurusu 2.261,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin İzin Başvurusu (Yurt Dışında Üretilen Ürün) 4.519,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Üretim İzin Belgesi Süre Uzatımı Başvurusu (Enteral Beslenme Ürünleri İçin  İmal İzin Belgesi Süresinin Uzatılması İşlemlerinin Yapılması) 2.288,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Üretim İzin Belgesi Süre Uzatma Başvurusu (Tıbbi Amaçlı Mama İmal İzin Belgesi Süre Uzatma Onayı Verilmesi) 2.288,00
Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin Kontrol Belgesi Değişikliği / Zayi 480,00
Enteral Beslenme Ürünleri İçin Kontrol Belgesi Değişikliği / Zayi 253,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar için izin başvuru ücreti (Yerli Üretilen Ürün) 1.124,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar izin belgesi ücreti (Yurt Dışında Üretilen Ürün) 6.499,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar izin belgesi ücreti (Yerli Üretilen Ürün) 4.344,00
Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar için varyasyon başvurusu ücreti 419,00
İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi Açılış Denetimi 49.839,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Açılış Denetimi 1.966,00
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Kontratlı Analiz Laboratuvarları Denetimi 9.472,00
İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi İzin Belgesi 4.985,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi 296,00
İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi Ek Faliyet Denetimi 16.613,00
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Kontratlı Analiz Laboratuvarları Ek Faaliyet Denetimi 2.841,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri  Ek Faaliyet  Denetimi 983,00
Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Açılış Denetimi Başvurusu 14.751,00
Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi 1.476,00
Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Ek Faaliyet Denetimi 4.918,00
Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi** 4.918,00
Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi** 983,00
Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi** 3.935,00
Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi** 787,00
Üretim Yeri İzin Belgesi Yenilenmesi (Kurum Kararıyla) 828,00
İlaç Aktif (Etkin) Madde İhracat Sertifikası 480,00
GMP Sertifikası (Türkçe ve İngilizce-Yerli Üretim Tesisleri için) 480,00
İyi İmalat Uygulamaları ve Serbest Satış Sertifikası (Türkçe veya İngilizce) 480,00
Farmasötik Ürün Sertifikası (Certificate of Pharmaceutical Product-CPP) 480,00
Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı 480,00
Manufacturing Licence 480,00
BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Kontrol Başvurusu (Yurtdışı) 4.152,00
BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Kontrol Denetimi (Yurtdışı) 83.063,00
BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Uygunluk Belgesi (Yurtdışı) 7.268,00
BY/BE Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU)(Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu  (Yurtiçi) 10.383,00
BY/BE Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU)(Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Uygunluk Belgesi 1.038,00
Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşu Açılış Denetimi/Yenileme Denetimi Başvurusu 19.311,00
Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşu İzin Belgesi 1.932,00
İyi Farmakovijilans Uygulamaları Belgesi 17.427,00
Farmakovijilans Yetkilisi Eğitimi Katılım Belgesi 1.283,00
Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Kontrol Denetimi Başvurusu 18.689,00
Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Uygunluk Belgesi 1.870,00
Destekleyici Kontrol Denetimi Başvurusu 31.150,00
Faz I Çalışmalarının Yapılacağı Yerlerin Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu 10.488,00
Faz I Çalışmalarının Yapılacağı Yerler İçin Uygunluk Belgesi 1.049,00
BY/BE Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi (Yurtiçi) 1.966,00
Faz I Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi (Yurtiçi) 1.966,00
Yurtiçi Tesis Teftiş Defteri 414,00
Ecza Deposu Teftiş Defteri 414,00
Seri Serbest Bırakma Yeri Başvuru ve Değerlendirme 19.859,00
Seri Serbest Bırakma Yeri İzin Belgesi 5.295,00
BTÜİY 7. Madde Kapsamındaki Başvuru ve Değerlendirme (Her bir ürün için) 3.310,00
Seri Serbest Bırakma Yeri Ek Faaliyet 6.619,00
Tip I A 480,00
Tip I B 1.143,00
Tip II 2.261,00
Yeni Başvuru Gerektiren Haller 4.477,00
Tip I, Tip II, Yeni Başvuru Gerektiren Haller (İzinli / İzin Başvurusu Yapılmış Ürünler) 523,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim
Başvuru Ücreti (Her bir başvuru bir üretim yeri içermelidir)
4.736,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim Tesis
Ücreti (Her bir üretim yeri başına)
94.715,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim Ürün Ücreti  (Belgelendirme hariç-Ruhsata Esas Her Bir Ürün İçin Her Bir Üretim Yeri Başına) 11.584,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP)  Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Dosya Üzerinden Denetim Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme hariç)(İlgili firma adına tesiste daha önce denetim gerçekleştirildi ise) (ortak pazarlama (co-marketting) ürünler de bu kapsamda değerlendirilecektir.) 13.238,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP)  Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Dosya Üzerinden Denetim Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme hariç)(İlgili firma adına tesiste daha önce yerinde denetim gerçekleştirilmedi ise) 28.132,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP)  Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Yenileme Denetimi Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme hariç)(Her bir tesis için ruhsata esas her bir ürün başına) 2.482,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası 11.584,00
Zayi Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası (Her bir tesis için ruhsata esas her bir ürün başına) 11.366,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası – Şerhi 1.137,00
Onaylanacak Her Türlü Sertifika/Tescil vb. Belgeler 480,00
1.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin) 6.404,00
2.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin) 2.561,00
3.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin) 1.921,00
Geri Çekme Dosya İnceleme Tavan Ücreti (1., 2. ve 3. Sınıf Tüm Geri Çekme İşlemleri İçin) 267.494,00
İlaç İhracatı Amaçlı Dağıtım İçin Mesul Müdürlük Belgesi** 3.739,00
Ecza Deposu Mesul  Müdürlük Belgesi 2.501,00
Nakil İşlemlerinde Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi 2.501,00
İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi Mesul Müdürlük Belgesi 4.986,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdürlük Belgesi 196,00
Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdürlük Belgesi 2.369,00
Seri Serbest Bırakma Yeri Mesul Müdürlük  Belgesi 4.965,00
135 Ton ve Altındaki Miktarlar 531,00
135 Tonun Üzerindeki Miktarlar İlk 135 Ton için
531,00.-TL +
İlave Her Bir ton için
Ton başına
2,00.-TL
Diğer Permiler İçin 531,00
135 Ton ve Altındaki Miktarlar 531,00
135 Tonun Üzerindeki Miktarlar İlk 135 Ton için
531,00.-TL +
İlave Her Bir ton için
Ton başına
0,07.-TL
Her Kalem Hammadde/Tıbbi Ürün Gaz Üretim İzni 1.018,00
Mamul Ürünler (Her Bir Ürün İçin) 298,00
Hammaddeler (Her Bir Hammadde İçin) 298,00
İlaç Hammaddeleri (Her Bir Hammadde İçin) 298,00
İthalat Kayıt Talep Formu 298,00
Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri ile Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Çalışma veya Araştırma İlk Başvuru Ücreti 393,00
Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri ile Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Çalışma veya Araştırma Önemli Değişiklik Başvuru Ücreti 99,00
Kozmetik Ürün Sertifika/Belge (Sertifika/Belgede belirtilecek kozmetik ürün sayısı en fazla 50 adet olabilir) Ücreti 480,00
Kozmetik İyi  Üretim  Uyğulamaları (GMP) Sertifikası Başvurularının Alınması 1.654,00
Kozmetik İyi  Üretim  Uyğulamaları (GMP) Sertifikası Düzenlenmesi 828,00
Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (1-50 ürün arası) 379,00
Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (51-250 ürün arası) 758,00
Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (251-1000 ürün arası) 1.137,00
CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
5.238,00
In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı ile Yapılan Performans Değerlendirme Çalışması İlk Bildirimi
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
5.238,00
CE İşareti Taşıyan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
2.628,00
Gözlemsel Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Başvurusu(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) 2.628,00
In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı ile Yapılan Doğrulama Çalışması İlk Bildirimi
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
2.628,00
CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
1.783,00
CE İşareti Taşıyan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
1.188,00
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin (CE işareti taşımayan)İthalat Başvurusu 480,00
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu ( CE işareti Taşıyan ve Taşımayan Çalışmalarda) 105,00
Onaylanmış Kuruluş İlk / Yeniden Atama Başvurusu (Herbir Yönetmelik İçin) 16.613,00
Onaylanmış Kuruluş Kapsam Genişletme Başvurusu (Herbir Yönetmelik İçin) 16.613,00
Onaylanmış Kuruluş İlk / Yeniden Atama Değerlendirmesi (Herbir Yönetmelik İçin) 62.299,00
Onaylanmış Kuruluş Kapsam Genişletme Değerlendirmesi (Herbir Yönetmelik İçin) 62.299,00
Onaylanmış Kuruluş Yıllık Gözetim Değerlendirmesi 17.651,00
Onaylanmış Kuruluş  Takip Değerlendirmesi 17.651,00
Kurumca Yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluşların Temsilcilik Değerlendirmesi 17.651,00
İlaçlı Tıbbi Cihaz Uygunluk Başvurusu ( Her Bir Cihaz İçin) 9.345,00
Tıbbi Cihaz ve Sınıf Belirleme Başvurusuv ( Her Bir Cihaz İçin) 3.115,00
Optisyenlik Müessesesi Ruhsatı** 467,00
Optisyenlik Müessesi/Ismarlama Ortez Protez Merkezi/ İştime Cihazı Merkezi/Özel Diş Protez Lab. Personel Çalışma Belgesi** 239,00
Ismarlama Protez Ortez Merkez Ruhsatı** 474,00
İşitme Cihazı Merkez Ruhsatı** 474,00
Ismarlama Ortez Protez Merkezi/İşitme Cihazı Merkezi Sorumlu Müdür Belgesi** 253,00
Defter Tasdiki** 27,00
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi** 416,00
Sorumlu Müdür Yeterlilik Belgesi 105,00
Satış Tanıtım Elemanı Yeterlilik Belgesi 71,00
Klinik Destek Elemanı Yeterlilik Belgesi 83,00
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi** 208,00
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi** 146,00
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi** 167,00
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı** 56,00
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı** 41,00
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı** 51,00
Özel Diş Protez Laboratuar Ruhsatı ** 488,00
Özel Diş Protez Laboratuarı Sorumlu Müdür Belge Belgesi ** 205,00
Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu İlk Yetki Belgesi Almak Üzere Başvuru 2.369,00
Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Kapsam Genişletme Başvurusu 196,00
Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Yetki Belgesinde Yer Verilecek Her Bir Yetki Grubu 196,00
Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Yerinde İncelemesi (Her Bir İnceleme İçin) 1.895,00
Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu İçin Yetki Belgesi Düzenleme 1.966,00
Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Yıllık Denetimi 1.895,00
Eğitim Merkezi İlk Yetki Belgesi Almak Üzere Başvuru 1.895,00
Eğitim Merkezi Kapsam Genişletme Başvurusu 196,00
Eğitim Merkezi Yetki Belgesinde Yer Verilecek Her Bir Yetki Grubu 196,00
Eğitim Merkezi Yerinde İncelemesi (Her Bir İnceleme İçin) 1.895,00
Eğitim Merkezi İçin Yetki Belgesi Düzenleme 1.966,00
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 196,00
Uzman Çalışma Belgesi 147,00
Uzman Çalışma Belgesi Yetki Grubu Genişletme 99,00
Yeterlilik Belgesi 588,00
Yeterlilik Belgesi Yenileme 196,00
İlaç Dağıtım Belgesi 8.275,00
Beşeri Tıbbi Ürün Kontrol Belgesi Onayı 298,00
Hammadde Kontrol Belgesi Onayı 298,00
TEB Kontrol Belgesi Onayı 298,00
Ara Ürün Kontrol Belgesi Onayı 480,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Kontrol Belgesi Onayı 298,00
İmmünolojik Ürün İthalatı Kontrol Belgesi Onayı 523,00
Kan Ürünü veya Kan Ürünü İçeren Beşeri Tıbbi Ürün İthalatı Kontrol Belgesi Onayı 1.018,00
Tanıtım Numunesi İthalatı 480,00
Beşeri Tıbbi Ürünler ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin Yurt Dışındaki İthalat/Faturalama/Yükleme/Dağıtım Yeri Bildirimleri İçin Başvuru 480,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V’e göre her bir ürün tipi için) 1.694,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V’e göre her bir ürün tipi için) (Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil) 2.116,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ilave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V’e göre her bir ürün tipi için) 1.694,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir ürün tipi için ruhsat değerlendirme ücreti 8.333,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir ürün tipi için ürün ruhsatı değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte) 11.631,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ürün tipi ilavesi/değişikliği değerlendirme 8.333,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre bir zararlı ilavesi için değerlendirme 1.271,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü 529,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü ( Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil) 568,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre ilave/değişikliği bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü 529,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için tescil ve çerçeve formülasyon değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte) 4.231,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için ürün tipi ilavesi değerlendirme 4.231,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre bir zararlı ilavesi için değerlendirme, 640,00
Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB’ye eklenmesi) 1.694,00
Eksiksizlik kontrolünün yapılması ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek IIIA gereği ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK1 , EK1A veva EK 1B’ve eklenmesi) 16.926,00
Eksiksizlik kontrolünün yapılması, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB’ye eklenmesi) 13.969,00
Verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek III A gereği, ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek1, Ek 1 A veya ek 1B ye eklenmesi) 122.718,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK 1, IA veya EK IB’ye eklenmesi) 110,00
Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB’ye eklenmesi) 1.592,00
Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB’ye eklenmesi) 10.639,00
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK-1, Ek-1A veya Ek-lB’ye eklenmesi) 74.053,00
Biyosidal ürün ön başvuru değerlendirme ücreti 149,00
Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli ücreti (Ürün başına ) 3.197,00
Biyosidal Ürün Analiz Yetki Belgesi Ücreti 9.416,00
Biyosidal Ürün Analiz Yetki Belgesi Yenileme Ücreti 3.765,00
Biyosidal ürün sağlık ve serbest satış sertifikası ücreti (ürün başına) 149,00
Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri ücreti (ürün başına-ithalat/üretim) 9.429,00
Biyosidal ürün üretim yeri değişikliği/üretim yeri ilavesi/dolum yeri ilavesi ücreti (ürün başına) 4.651,00
Biyosidal ürün isim değişikliği/firma ünvan değişikliği ücreti (ürün başına) 4.651,00
Biyosidal ürün belge yenileme ücreti (ürün başına) 529,00
Biyosidal Ürünlerin ruhsat ücreti 15.862,00
Biyosidal ürün çerçeve formülasyon ruhsatı ücreti (her bir ürün için) 4.231,00
Biyosidal ürün tescil ücreti (her bir ürün için) 6.346,00
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti 20,00
Ruhsata esas biyosidal ürünler için numune alım hizmet bedeli** 91,00
Birden fazla sertifika talebi 13,00
Yeniden sertifika düzenlenmesi (kaybolma, yırtılma vb.) 62,00
Genel Metroloji  Eğitimi (1 Gün) 623,00
Ölçüm Belirsizliği Eğitimi ( 1 gün) 1.244,00
Kalibrasyon Teorik Eğitimi (1 Gün) 623,00
Kalibrasyon Uygulama Eğitimi  (Her bir kalibrasyon konusu için 1 Gün) (Kütle, Terazi, Hacim, Sıcaklık) 1.244,00
Kalibrasyon Sertifikası Değerlendirme Eğitimi (1gün) 623,00
TS EN ISO/IEC17025 Temel Eğitimi  (1 Gün) 1.244,00
Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK)  Düzenleme 623,00
Türk Farmakopesi Seti 1.146,00

Burada yer alan bilgiler markanın resmi sitesinde kamuya açık sunulan bilgilere göre düzenlenmiştir. Logo ve görseller markaya aittir. Model, özellik ve fiyat bilgilerini kapsayan içerik bilgilerinde değişiklik hakkını saklı tutarız. Fiyatlistesi.com.tr paylaştığı bilgiler aracılığıyla doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Bilgi, soru ve hatalar için buradan iletişime geçebilirsiniz.

Son İçerikler

+1000'den fazla marka arasındaki yerinizi şimdi alın!

TÜRKİYE'NİN FİYAT LİSTESİ

ŞİMDİ ABONE OLUN VE LİSTELERİNİZİ EKLEYİN. ÜSTELİK İLK 1 AY ÜCRETSİZ!

Liste ekleme ve ücretlendirme ile ilgili tüm konular için Kurumsal Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Fiyat listenizi [email protected] adresine iletirseniz uzman ekimiz tarafından sitemizde yayımlacaktır.

SPONSOR BAĞLANTIBurada firmanız yer alabilir

Günlük +0,000 Tekil Ziyaretçi

+0.000 Marka ve Model

+0.000 Fiyat Listesi

Listeye dön

Bir cevap yazın